ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ Seminar: «Customer Excellence και Πώληση»
Για πρώτη φορά σεμινάρια για Βοηθούς Φαρμακοποιών!
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Start
 
Επιλογή Ημερομηνίας Παρακολούθησης Σεμιναρίου *


 
Όνομα *

 
Επώνυμο *

 
Επωνυμία Φαρμακείου *

 
Διεύθυνση Φαρμακείου *

 
Από που μάθατε για το Σεμινάριο;


 
Τηλεφωνο Επικοινωνίας *

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform